Nieuws

Set-up Plan vorderingen

Er zijn weer behoorlijk wat ontwikkelingen geweest de afgelopen weken met betrekking tot het Set-up plan van Scylla.

Sportcafé
Zo heeft Dennis op 23 mei jl. tijdens een geslaagd Sportcafé Wageningen uitgelegd welke professionaliseringsslag wij als Scylla hebben ingeslagen en wat wij in deze korte periode al hebben bereikt. De reacties waren zeer positief en we maken binnenkort een afspraak met de Wethouder Sport van de Gemeente Wageningen, Anne Janssen. https://www.sportraadwageningen.nl/2024/05/25/geslaagd-sportcafe/.

Sport voor 55+
Inmiddels is Chloë Bosma (D1) aangehaakt bij het programmateam Set-up club en heeft zij op 23 mei bij 55+ duidelijk uit kunnen leggen waar we mee bezig zijn, wat de visie is en waarbij de 55+ tak betrokken kan worden. Daaruit bleek dat de 55+ vooral behoefte heeft aan het onderdeel worden van Scylla als vereniging. Veel leden weten weinig van het reilen en zeilen van Scylla en visa versa. Ze lopen tegen leden werving aan en zouden daarbij ook best de publiciteit vanuit de club kunnen gebruiken. Ze hebben het ook gehad over het financiële deel, dat de contributie best iets kan verhogen als zij ook profijt hebben van het project.

Thema’s
Daarnaast hebben we de 51 thema’s teruggebracht naar 29 door een aantal samen te voegen en er is er één toegevoegd; Subsidie. We hebben bijna bij alle thema’s een (eind) verantwoordelijke kunnen koppelen en er zijn al een aantal commissies samengesteld. Zo hebben we een Sponsorcommissie bestaande uit 6 personen en een Media team van 5 personen. We zijn goed bezig! We willen iedereen bedanken die nu meehelpt om het Setup plan verder handen en voeten te geven.

Nationaal Volleybalcongres op Papendal
Afgelopen zaterdag 1 juni zijn Dennis en ik naar het Nationaal Volleybalcongres op Papendal geweest. We hebben weer de nodige inspiratie opgedaan en de nodige mensen gesproken. Over intervisie, hoe gaan we met elkaar om, het Setup plan, hoe we het bij Scylla hebben opgepakt. We hebben een aantal ideeën opgedaan om begin volgend seizoen een vliegende start te maken. Nationaal Volleybalcongres op Papendal

Interesse andere verengingen en Nevobo
We hebben de mogelijkheid aangegrepen om ons te profileren door te vertellen hoe Scylla het heeft opgepakt. Dat heeft tot de nodige reacties geleid. Onder ander Regio besturen waren zeer geïnteresseerd. Daar gaan we nog wat afspraken mee maken. Daarnaast is Aethos uit Arnhem bereid om ons te helpen met de inrichting van het Setupplan, door ons informatie en documenten beschikbaar te stellen. Beter goed gej… uh gedeeld, dan zelf verzonnen. Daar zijn we heel blij mee.

Rabo clubsupport
Op dit congres kwam ook de Rabo Club Support ter sprake. Dit is een initiatief van de Rabobank dat sport- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland ondersteunt met kennis, netwerk en financiële middelen. Als coöperatieve bank geeft Rabobank ieder jaar een deel van haar winst terug aan de samenleving. Het programma heeft als doel clubs toekomstbestendiger te maken door hen te helpen bij onder andere verduurzaming, ledenbinding, en het creëren van een veilig sportklimaat. We hebben ons daarbij aangemeld om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van hun (financiële) expertise. https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Overige zaken
Daarnaast lopen er een aantal andere initiatieven zoals aanpassing ballenkasten, verdeling ballen, hoe we nieuwe spelers ontvangen, shirtjes Beach volleybal etc.

Er heeft woensdag 5 juni een inventariserend bezoek plaatsgevonden bij Korfbalvereniging Wageningen waar we een eerste indruk hebben kunnen opdoen over de zaal, verhuur, sponsoring, kantine, inzet ouders, club van 100, klaverjassen etc.  Hiervan wordt een verslag gemaakt. https://www.kvwageningen.nl/

Aanstaande woensdag 12 juni komt er weer een artikel in de krant. Veel nieuwe ontwikkelingen bij Scylla. https://www.stadwageningen.nl/archive/2024/6

Conclusie.
Al met al mogen wij als Scylla tevreden zijn met hoe het nu loopt. Neem niet weg dat we wel vinger aan de pols houden als programmateam. Nu de teamindelingen voor het komen seizoen bijna gereed zijn, kunnen we de focus leggen op de verdere inrichting van ons Set-up plan.

We hebben nog veel te doen. Met name de afstemming met de Stichting Viervlakvlinder. Daarom vragen wij jullie om geduld en begrip. Ook zal niet alles meteen vlekkeloos verlopen.

Wil je (verder) bijdragen aan de ontwikkelingen van dit Set-up plan om alles beter te laten verlopen, meld je aan bij het programmateam Dennis, Jan, Chloë of Wim. Ook ouders zijn van harte welkom.

Laten we samen van Scylla een inspirerende vereniging maken voor iedereen die tussen de 6 en 99 jaar oud is.

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid