Nieuws

Scylla Set Up club

Resultaten enquête
Het heeft wat langer geduurd, maar we hebben veel vooruitgang geboekt. We hebben 914 reacties ontvangen die we in 51 thema’s hebben onderverdeeld. Dit zijn jullie meningen en ideeën. Samen met een digitale enquête onder huidige en voormalige leden van de afgelopen vijf jaar, kunnen we dit een groot succes noemen.

Er zijn gesprekken gevoerd en officiële documenten zoals statuten, reglementen en beleidsplannen verzameld. Ik heb belangrijke documenten ontvangen van o.a.  ex-voorzitter Jan Dirk Bulens. Zo kunnen we een sterk beleid opstellen voor de komende jaren.

Ook heb ik Jan Boeve gevraagd om te helpen. Jan, een voormalig lid van Heren 3 en voor velen een bekende, heeft zijn volleybalcarrière en aantal jaren geleden moeten stoppen door een blessure. Hij gaat ons helpen met het opzetten van het Set-up-programma, wat ik fantastisch vind. Jan heeft veel kennis van volleybal en ervaring met projecten.

Bestuur
Jan en ik zullen dus eerst met het bestuur overleggen over de hoofdlijnen en de volgende stappen. Dit zal 13 februari a.s. plaatsvinden. Daarna delen we alles met jullie, de leden, en kijken we hoe we een vliegende start kunnen maken om van Scylla een Set-up club te maken.

Voor elk thema is een document met resultaten gemaakt. Dit document beschrijft de problemen, wat goed gaat, de risico's en wat nodig is, zoals ervaren door (oud)leden. Dit alles is gebaseerd op jullie feedback, samengevat in een duidelijk en kort verhaal, met alvast enkele suggesties voor acties. We gaan deze acties samen prioriteren en verder uitwerken als startpunt.

Contact NeVoBo
Ik heb Jan de benodigde informatie gegeven, en hij heeft contact opgenomen met de NeVoBo voor een eerste inventarisatie. We hebben al een uitnodiging voor een afspraak gekregen, en in onze omgeving zijn SSS en Aethos al begonnen met het 'Set-up club' programma, voorheen bekend als 'Superclub'. Dit zijn de dichtstbijzijnde clubs.

 We vragen nog even om jullie geduld, maar deel gerust dat we hiermee bezig zijn en dat de NeVoBo ons gaat ondersteunen. 

Ik kijk er naar uit.

Laten we samen van Scylla een prachtige Set-Up club maken!

Groeten,

Wim Rutten

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid