Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging SCYLLA

We zijn verheugd om te delen dat ons bestuur versterkt is met de enthousiaste aanvulling van Maarten als onze nieuwe penningmeester en Timme als secretaris (was al eerder begonnen). Met hun komst is ons team nu compleet en dynamischer dan ooit.

Vanuit deze nieuwe samenstelling hebben we een duidelijke missie en visie opgesteld. Onder leiding van Dennis hebben we vervolgens de eerste stappen gezet om een nieuw beleid te gaan formuleren. Dit beleid zal de basis vormen voor ons Setup plan dat we in samenwerking met de NeVoBo ontwikkelen.

De samenwerking met externe partijen is ook al op gang. We zijn in gesprek met de Sportraad Wageningen om te onderzoeken hoe zij ons kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het Setup plan. Deze steun is van grote waarde voor onze vereniging en we kijken uit naar de resultaten van deze gesprekken.

Een leuk nieuwtje is dat Tim, een oud-lid van onze vereniging, bereid is gevonden om de technische commissie voor de dameslijn te ondersteunen. Met zijn jarenlange ervaring in deze functie, is het geweldig dat we opnieuw op zijn expertise kunnen rekenen.

Daarnaast hebben we een sponsorcommissie in het leven geroepen, bestaande uit maar liefst zes toegewijde leden. Geweldig! Hun eerste overleg heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden en de taken zijn succesvol verdeeld. Het team is zeer gemotiveerd om nieuwe sponsors aan te trekken. Er is besproken hoe we zowel financiële als materiële sponsoring gaan aanpakken en centraal beheren.

Verder is Chloe, die enorm enthousiast is over het organiseren van activiteiten, toegevoegd als vierde lid van het projectteam. Haar energie en ideeën zijn een geweldige aanvulling op ons team.

We hebben ook actie ondernomen om onze materialen te inventariseren. Samen met Wiegert hebben we gekeken naar onze voorraad ballen en hoe we deze centraal kunnen registreren. Dit geeft ons meer controle over onze materialen, wat essentieel is voor onze groei.

Tot slot zijn we bezig met het verkrijgen van een duidelijk financieel overzicht van de stichting. Dit is cruciaal nu Scylla in een groeifase zit, zodat we goede afspraken kunnen maken en onze toekomst kunnen veiligstellen.

Er zijn plannen om onze ballenkast opnieuw en efficiënter in te richten, of naar een andere oplossing te kijken, zodat alles beter georganiseerd is en gemakkelijker toegankelijk voor iedereen.

Met al deze positieve ontwikkelingen kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. We geloven dat deze stappen ons zullen helpen om als vereniging verder te groeien en te bloeien.

Jan Boeve en Wim Rutten

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid