Nieuws

Horizontaal invallen/meespelen

Let op de onderstaande regels voor het invallen:

  1. Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:
    1. Maximaal tweemaal in één kalendermaand;
    2. Maximaal elf wedstrijden per seizoen. 

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd. Let dus goed op dat je niet meer dan 3 spelers horizontaal mee laat spelen. Bij overschrijding hiervan volgen er maatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Arne Hendriks
Wedstrijdsecretaris Scylla

E |M +31(0)644878780

 

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid