Nieuws

Het Scylla Scenario: Van Visie naar Verwezenlijking

In de afgelopen weken heeft Scylla opmerkelijke vorderingen gemaakt. Dankzij de waardevolle bijdragen van onze leden hebben we 29 belangrijke thema’s geïdentificeerd en deze nu helder in kaart gebracht. Het is nu direct zichtbaar waar onze uitdagingen liggen, welke successen we vieren, waar nog risico’s bestaan en waar behoeftes liggen.

We hebben niet alleen uitdagingen vastgesteld, maar ook al direct oplossingen gevonden, zoals de invulling van cruciale bestuursfuncties. Met trots presenteren we Timme, Maarten en Kees als nieuwe enthousiaste bestuursleden. Hun aanstelling tackelt een belangrijk thema en toont onze daadkracht.

Ons overleg met partners zoals Esmee Nieuwenhuizen van NeVoBo en Sylvano Hendriks van Sportservice Vallei heeft onze voortgang en inzet benadrukt. Hun positieve reacties bevestigen dat Scylla op de juiste weg is naar nog meer succes.

We hebben prioriteit gegeven aan thema’s die eerste een stevige basis leggen voor Scylla’s toekomst. Hiermee creëren we een fundament dat noodzakelijk is voor verdere ontwikkeling. Onze missie, visie en beleid worden aangescherpt en straks toegankelijk gemaakt voor iedereen, zodat onze doelen helder en bereikbaar zijn.

Binnenkort delen we onze plannen met alle leden tijdens een informatieavond. Dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is en begrijpt waar we naar toe werken. Mochten er nieuwe uitdagingen of risico’s ontstaan, dan zijn we dankzij onze NaFIGatie aanpak van de ProjectPiloot goed voorbereid.

Ook financieel leggen we een solide basis. Gesprekken met de Vlinder stichting en het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden en ondersteuning door Sportservice en NeVoBo zijn hier onderdeel van. Dit maakt het ook mogelijk om sponsoren effectief aan ons te binden.

Deze stroomversnelling waarin we ons bevinden, geeft ons energie. Een energie die we graag delen met onze leden, andere verenigingen, sponsoren en partners. Samen bouwen we aan de toekomst van Scylla, met vertrouwen en toewijding. Doe je mee aan deze inspirerende reis?

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid