Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering


Dinsdag 1 november 2022  om 19.30 uur

19.30-19.45 uur
Welkom met een hapje en drankje

19.45-20.15 uur
Mogelijkheid tot beantwoorden van vragen n.a.v. de stukken
(zie intranet op www.scylla.info)

 • Welkomstwoord door voorzitter
 • Notulen ALV – 28 oktober 2021
 • Jaarverslagen
  • Jaarverslag bestuur algemeen
  • Jaarverslag vrijwilligerscoordinatoren
  • Jaarverslag 55+
  • Jaarverslag TC
  • Jaarverslag Activiteiten
  • Financiële stukken
   • Verslag kascommissie
   • Jaarrekening
  • Begroting 2022 -2023

 20.25-20.30 uur
Verkiezing dagelijks bestuur
Penningmeester - vacant
Secretaris - Linda Teunissen, NIET herkiesbaar

Bedankjes voor vrijwilligers die gestopt zijn met hun functie.

20.30-20.45 uur
Uitreiking Jofele Jottum. De vrijwilliger van het jaar!

21.00 – 22.00 uur
Gezellige borrel!

De stukken voor de ALV worden 2 weken voor de ALV op intranet van Scylla gepubliceerd (en kunnen eventueel bij de secretaris worden opgevraagd).
N.B. De stukken zullen niet geprint op de ALV aanwezig zijn!

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid