Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering


Dinsdag 1 november 2022  om 19.30 uur

19.30-19.45 uur
Welkom met een hapje en drankje

19.45-20.15 uur
Mogelijkheid tot beantwoorden van vragen n.a.v. de stukken
(zie intranet op www.scylla.info)

 • Welkomstwoord door voorzitter
 • Notulen ALV – 28 oktober 2021
 • Jaarverslagen
  • Jaarverslag bestuur algemeen
  • Jaarverslag vrijwilligerscoordinatoren
  • Jaarverslag 55+
  • Jaarverslag TC
  • Jaarverslag Activiteiten
  • Financiële stukken
   • Verslag kascommissie
   • Jaarrekening
  • Begroting 2022 -2023

 20.25-20.30 uur
Verkiezing dagelijks bestuur
Penningmeester - vacant
Secretaris - Linda Teunissen, NIET herkiesbaar

Bedankjes voor vrijwilligers die gestopt zijn met hun functie.

20.30-20.45 uur
Uitreiking Jofele Jottum. De vrijwilliger van het jaar!

21.00 – 22.00 uur
Gezellige borrel!

De stukken voor de ALV worden 2 weken voor de ALV op intranet van Scylla gepubliceerd (en kunnen eventueel bij de secretaris worden opgevraagd).
N.B. De stukken zullen niet geprint op de ALV aanwezig zijn!