Nieuws

Agenda ALV 2023

Dinsdag 24 oktober 2023, aanvang 19.30
19.30-19.45 uur
Welkom met koffie, thee en een koekje. 

19.45-20.30 uur
Mogelijkheid tot beantwoorden van vragen n.a.v. de stukken

 • Welkomstwoord door de voorzitter
 • Notulen ALV - 1 november 2022
 • Jaarverslagen
 • Jaarverslag bestuur algemeen
 • Jaarverslag vrijwilliger coördinatoren
 • Jaarverslag 55+
 • Jaarverslag TC
 • Financiële stukken (inclusief contributievoorstel 2023-2024)
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening
 • Vaststellen contributievoorstel door ALV
 • Begroting 2023-2024

20.30-20.45 uur
Verkiezing van bestuur

Voorzitter Rik van der Wiel (herkiesbaar voor 2 jaar)
Secretaris Timme van der Kolk (aanstelling voor 2 jaar)
Penningmeester Vacant

Overige bestuursfuncties

Coördinator TC-zaken Vacant
Aanspreekpunt Scylla 55+ Wim van Diermen (herkiesbaar voor 1 seizoen
Vrijwilliger coördinator André Reelick (herkiesbaar voor 1 seizoen)
Joyce Dechering (niet herkiesbaar)
Algemeen bestuurslid Dennis van der Wiel (herkiesbaar voor 2 jaar)

20.45-21.00 uur
Uitreiking van de Jofele Jottum. De vrijwilliger van het jaar! 

21.00 – 22.00 uur
Gezellige borrel als afsluiting van de ALV.

De stukken voor de ALV worden voor de ALV op de website van Scylla gepubliceerd
(en kunnen eventueel bij de secretaris worden opgevraagd).

 

 

 

 

 

 

 

 

{snippet title="news-end}"

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid