Nieuws

Tjeetje!

Zoals jullie allemaal weten, of hadden kunnen weten, hebben volleybalverenigingen Excelsior Volleybal en Scylla besloten om te gaan samenwerken. Om ieders geheugen nog eens op te frissen; dit is ontstaan uit het verzoek van Excelsior om in eerste instantie het eerste herenteam van Excelsior continuïteit te kunnen geven en de jeugdopleiding te versterken. Maar ook voor Scylla was het duidelijk dat een dergelijke samenwerking voordelen kon opleveren. De totale herenlijn wordt completer met meer mogelijkheden voor individuele spelers om een passende plek in een team te krijgen. De NeVoBo wilde hier best aan meewerken, maar om competitievervalsing te voorkomen werd er van beide verenigingen verwacht om serieus een fusie te onderzoeken. Na enkele bestuurlijke besprekingen leek het beide partijen meer dan de moeite waard om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. In eerste instantie lijkt er meerwaarde te bereiken op een aantal belangrijke onderdelen zoals: CMV, jeugd, organisatie van activiteiten, meer mogelijkheden voor de inwilliging van individuele spelerswensen, combinatie van bestuursfuncties, trainingscapaciteit, talentenontwikkeling, etc. In ieder geval genoeg redenen om aan het verzoek van de NeVoBo te voldoen. Dus om een poging tot fusie te proberen. Bestuurlijk zijn er reeds diverse kennismakingsmomenten geweest. Met name in TC is er reeds intensief samengewerkt om de inpassing van het Scylla-Excelsior HS3 mogelijk te maken. Maar ook Elly Holtslag van de ledenadministratie en Wilma Weijman, onze wedstrijdsecretaris zijn hiermee al drukdoende geweest in samenwerking met leden van Excelsior. En voor de vakantie heb ik een kennismakingsbezoek gebracht aan Marianne Daamen, de voorzitter van Excelsior. En alle contacten voelen meer dan goed. En dat is reuze belangrijk! Tot zover de reeds bekende informatie!

Ondertussen zijn de voorbereidingen en de eerste activiteiten in volle gang.

Van de week ben ik weer bij Marianne langs geweest en hebben wij doorgesproken welke onderwerpen aandacht vragen om tot een fusievoorstel te komen.

Het belangrijkste is toch wel de communicatie naar de leden toe. Voelt het bij de leden ook goed? Zijn ook zij enthousiast? Als er geen draagvlak mocht zijn, dan is het beter dit zo vroeg mogelijk te onderkennen. Dan stoppen wij gewoon. Stoppen kan beter op het moment dat gebrek aan draagvlak duidelijk wordt dan aan het eind van de rit wanneer velen veel tijd in de uitwerking van het fusievoorstel hebben gestoken. Dat zou frustrerend zijn. En de leden bepalen uiteindelijk!

Ook de NeVoBo geeft aan dat bij fusies het “sentiment” het belangrijkste is. Nu heb ik beroepsmatig meer dan eens met fusies/overnames van bedrijven te maken gehad en daar was het niet anders. Het juiste gevoel, noem het sentiment aan beide kanten is cruciaal voor een succesvolle fusie.

Naast de communicatie, gericht op het peilen van het juiste gevoel, komen er natuurlijk een heleboel praktische zaken bij een fusie kijken, die moeten worden uitgewerkt. Denk aan het samenvoegen van twee begrotingen tot één, met aandacht voor bijvoorbeeld de contributie. Hoe moet het nieuwe bestuur worden samengesteld, zodat beider belang goed blijft bewaakt? Dit is vooral in de eerste jaren van belang. Kunnen functies worden samengevoegd, zoals secretaris, wedstrijdsecretaris, voorzitter, penningmeester, commissieleden, etc.? Welke jaarlijkse activiteiten kunnen worden gemixt? Bepalen van het ambitieniveau. TC-zaken zoals optimale teamindeling, trainers, etc. Hoe om te gaan met de verschillende speellocaties in Rhenen en Wageningen? Wat wordt de naam? Gevolgen voor uitingen als website, Facebook, tenue, logo, etc.? Hoe de juiste procedures bij de NeVoBo te doorlopen? Publiciteit. Statuten nieuwe vereniging. Wat is het juiste tijdspad van dit fusieproject? Denk aan de ALV’s, officiële start, inschrijvingen competitie, etc. Dit luistert nauw.

Tjeetje, wat een project!

Gelukkig heeft Scylla 15 jaar geleden ook al eens zo’n traject doorlopen. Deze ervaring kan helpen. Er zullen vast nog wel leden zijn die bij dit proces waren betrokken.

Met trots wil ik Jeroen Willems introduceren. Jeroen heb ik leren kennen als interim (crisis) manager van eredivisie vereniging VV Prins. Naast veel bestuurlijke ervaring heeft Jeroen ook zelf hoog gevolleybald en weet veel van het spelletje.  Helaas is het destijds niet gelukt om VV Prins te behouden. Het contact met Jeroen kwam daarvoor te laat. Jeroen had mooi plannen om volleybal in de regio te versterken door onderlinge samenwerkingsverbanden. Ik was er enthousiast over. VV Prins is er niet meer, maar zijn plannen/ideeën blijven de moeite waard. Nu heeft Jeroen een hele passende pet gevonden; namelijk de Scylla-pet! Jeroen wordt lid van het TC-team (coördinator selectie Dames D1-D2) en zal naast deze taak zich ook met de regionale samenwerking gaan bemoeien. Een laat hier nu ook de mogelijke fusie met Excelsior onder vallen. Ik hoop dat Jeroen zich ook met dit project wil bemoeien. Hij heeft er zeker de ervaring voor. Jeroen zal zich nog nader aan de leden van Scylla voorstellen. Wat een versterking! Wat een bestuurlijk kadootje! Wat een extra kracht! Ik en er zo blij mee! En Jeroen ook!

Enfin, het is vast niet de laatste keer dat jullie via dit kanaal van mij over de voortgang van de fusiebesprekingen zullen horen.

En let wel; iedereen kan meedoen. Graag zelfs! Het is onze club!

Hans Konig