Nieuws

VLINDERUREN

Ook dit jaar moeten leden weer vlinderuren maken om de contributie zo laag mogelijk te houden. Door vlinderuren te draaien kunnen we met de vier verenigingen van de Vlinder (namelijk: Impuls, Invicta, Kantjils en natuurlijk Scylla) de huur van de sporthal laag houden. Wanneer we geen vlinderuren draaien, moeten externe partijen deze klussen oplossen wat zou betekenen dat de contributie omhoog moet omdat de huur hoger wordt.

Het maken van vlinderuren is niet verplicht. Als je er geen tijd voor hebt of het niet ziet zitten om een andere reden kun je ervoor kiezen om je uren af te kopen. Ook als je maar een gedeelte van de uren hebt gemaakt krijg je voor de ontbrekende uren een extra rekening.

Stichting de Vlinder heeft de vergoedingen voor vlinderuren (toezicht, bardienst en schoonmaak) is gewijzigd. Dit houdt in dat leden minder vlinderuren gaan maken per seizoen:

  • De senior spelende leden -> 6 vlinderuren per seizoen
  • Jeugdleden boven de 16 -> 6 Vlinderuren per seizoen
    (jeugdleden boven de 16 mogen zelf bardienst draaien.)
  • Jeugdleden onder de 16 jaar -> 4 Vlinderuren per seizoen.

Families met meerdere jeugdleden waarbij het totaal aantal te draaien jeugduren boven de 8 uren en/of inclusief de senioruren boven 20 uren uitkomt kunnen zich bij de ons melden om een regeling te treffen. 

INSCHRIJVEN

Vanaf vandaag kan iedereen zich weer inschrijven op de bekende manier:
Op de website: sporthaldevlinder.info, rechtboven in op rooster klikken. Inlog en wachtwoord zijn het zelfde als vorig jaar.
Wanneer je jouw wachtwoord kwijt bent kun je deze aanvragen bij Jeroen Kühn.

UITLEG BARDIENST

Bardienst draaien is niet moeilijke en iedereen kan het leren. Als het toch een drempel voor je is om zomaar op een zaterdag of een door de weeksedag bardienst te gaan draaien willen we je uitnodigen om naar de uitleg van de bardienst te komen. Dat is dit jaar nieuw. Het is niet verplicht. Achter de bar ligt ook een map met de uitleg. Dus als het met de data niet uitkomt kun je wel gewoon intekenen voor bardiensten.

We beginnen op dindag 28 augustus en donderdag 30 augustus 2018 om 19.30 uur met een inloopavond voor leden die bardiensten draaien of dat willen gaan draaien. Op die avond worden de barprocedures eens aan de hand van een powerpoint doorgenomen. De avond wordt georganiseerd door de Clubhuiscomissie en je hoeft je niet op te geven of zo. Je kan kan gewoon gaan!!!! Omdat het door de clubhuiscommissie wordt georganiseerd kan het zijn dat er ook mensen van andere clubs aanwezig zijn.

EXTRA UREN DRAAIEN

Wanneer je de uren die je per seizoen moet draaien hebt gedraaid kun je tegen betaling extra uren draaien. Je kunt je hiervoor opgeven bij Andre en Joyce. Je wordt dan in de week voor de thuisspeeldag gebeld en gevraagd om uren te draaien. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er altijd bardienst is en dus de bar open kan.

ZWARTE AGENDA

Tijdens onze thuisspeeldagen ligt er op de bar een grote zwarte agenda. In die agenda schrijf je op de dag dat je bardienst draait je naam en de tijd die je gedraaid hebt. In de praktijk is namelijk gebleken dat het briefje waarop het werd ingevuld niet bij ons terecht kwam. Daardoor hadden we geen duidelijk overzicht en zijn er leden geweest die meer uren hebben gedraaid, waarvan wij niets wisten. Tevens is het een controlemiddel, als je wel intekent maar geen bardienst draait. Op maandagen en woensdagen ligt die agenda onder de bar, ook dan graag de tijden en naam vermelden.

André en Joyce