Nieuws

De vergoeding van de Stichting de Vlinder is gewijzigd en dat houdt in dat het bestuur heeft besloten ook het aantal Vlinderuren dat een lid werkzaamheden (toezicht, bar en schoonmaak) doet, is gewijzigd. Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt dit als volgt:
  1. de senior spelende leden                                                     6 vlinderuren per seizoen
  2. Jeugdleden leden boven de 16                                            6 Vlinderuren per seizoen
    (Juniorleden boven de 16 mogen zelf bardienst draaien.)
  3. jeugdleden onder de 16 jaar                                                4 Vlinderuren per seizoen.
Bij afkoop of niet voldoen aan deze inzet blijft de vergoeding € 60,-- op jaarbasis.

Families met meerdere jeugdleden waarbij het totaal aantal te draaien jeugduren boven de 8 uren en/of inclusief de senioruren boven 20 uren uitkomt kunnen zich bij de ons melden om een regeling te treffen.

Gezien de vermindering van uren verwachten wij dat er meer gebruikt gemaakt moet worden van “betaalde” krachten. Dit jaar is dat een poule van 6 mensen die hun 8 vlinderuren hebben gedraaid en voor de meer-uren een vergoeding krijgen.

Als je dat ook wilt kan je ons dat laten weten. Kom je op een lijst en gaan we bellen.

Andre en Joyce