NieuwsJenga spelen!

Ik stel voor dat wij als Scyllaianen massaal Jenga gaan spelen. Voor wie het spel niet kent. Het is de bedoeling dat er ergens uit de stapel houten balkjes er steeds eentje tussenuit wordt getrokken en dan voorzichtig bovenop wordt gelegd. De toren wordt dan steeds hoger. En degene die het houten balkje ertussen uittrekt, die de toren doet instorten heeft verloren. Na elke geslaagde beurt krijgt degene die dan aan de beurt is een steeds grotere uitdaging omdat het fundament steeds smaller en instabieler wordt. De steeds hogere toren steunt op steeds minder houten balkjes. De kunst is om het fundament zo stevig als mogelijk te houden.

Nu de les! Eigenlijk kun je dit spel vergelijken met de organisatie van onze mooie sportvereniging Scylla. Circa anderhalf jaar geleden hebben wij het ernstig aangetaste fundament van onze organisatie flink kunnen verstevigen. Zo zijn wij als bestuur weer uitgebreid van 4 naar 8 leden. Ook waren er op dat moment vrijwel alle grote en kleine vacatures bezet. En dat voelde werkelijk goed. Degene die zich actief inzette, voelden zich gesteund door het enthousiasme in het hele team en zelfs in door de hele vereniging. Het plezier spatte ervan af.

Maar nu worden de figuurlijke steunbalkjes binnen Scylla weer voelbaar meer belast. Er komen weer vacatures. En een ongevulde vacature komt op de schouders van een bestaand bestuurslid of anderszins actief lid. Daarmee wordt onze Jenga-toren (organisatie) weer wankelender. En wij willen onze toren niet zien instorten. Scylla is ons Scyllaianen gewoon te dierbaar!

En het kan nooit zo zijn dat wanneer iemand een vrijwilligerstaak vervuld, het idee heeft dat hij/zij niet meer weg kan gaan vanwege de vrees van instorten van de hele Scylla-toren.

Daarom zou het zo mooi zijn als gewoon iedere Scyllaiaan wel een positieve grondhouding zou hebben ten aanzien van het vervullen van vrijwilligerstaken. En zo lastig is het niet. Er zijn hartstikke leuke, nuttige en uitdagende functies tussen de vacatures van Scylla. Momenteel hebben wij vacatures voor wedstrijdsecretaris, diverse TC-functies, penningmeester, trainer, coördinator sponsoring en CMV-assistentie. En natuurlijk zijn er Scyllaianen die werkelijk geen tijd hebben om eens een uurtje aan de club te spenderen. Dat wordt natuurlijk gerespecteerd.

Maar het zijn allemaal gewoon leuke functies om te vervullen, die tijd kosten, maar nooit heel veel en vast niet snel té veel.

Eigenlijk moet het niet zo zijn dat Scyllaianen afwachten totdat ze persoonlijk gevraagd worden. Iemand vragen is een heel vervelend werkje, vind ik zelf. Juist omdat je geen “nee” wilt horen en je daar toch altijd een beetje bevreesd voor bent. Het voelt een beetje als vroeger. Als je werd afgewezen door een meisje als je om verkering vroeg. Deze wijsheid heb ik overigens natuurlijk alleen van horen zeggen.

En wees niet bang dat je niet, na verloop van tijd, weer kunt ophouden of iets anders kunt gaan doen. Want als iedereen het Jenga-spel ter harte neemt, staat de opvolger alweer in de startblokken om tijdelijk het fundament te helpen verstevigen.  En zo houden wij Scylla gezond. En massaal achter de club staan, geeft zo’n voldoening. Doe het! Met zijn allen!

Hans Konig