Nieuws

Je mag alles van mij weten. Zelfs mijn ingevulde evaluatieformulier.

Nu worden jullie nieuwsgierig, hè? Wat heeft hij geschreven? Onderaan deze bijdrage kunnen jullie het antwoord lezen. Het zal de nodige rode oortjes kunnen opleveren.

Maar eerst iets over de procedure achter het formulier. Allereerst vind ik het bewonderenswaardig dat de TC weer op tijd begint en de zorgvuldige aandacht wilt besteden aan de individuele wensen van spelers en trainers. En dit “zware” proces begint met het opstellen en versturen van het evaluatieformulier. Vervolgens moet er de nodig moeite gedaan worden om iedere nonchalante, drukke Scyllaiaan achter zijn vodden aan te zitten om het formulier ingevuld op te sturen. Dan lezen, interpreteren, analyseren, rubriceren, etc. Mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen zien om vervolgens een hele moeilijke puzzel op te lossen, waarbij naar een optimum gestreefd moet worden. En het optimum is nooit de ideale oplossing voor elke Scyllaiaan. Dat is zeker! Dan volgt het laatste deel van dit moeilijke proces. Iedereen wordt op de hoogte gebracht van de teamindeling, trainingstijden, trainers, etc. Dan is 99% tevreden tot zeer tevreden. Die herken je dan aan de gelukzalige glimlach. Maar 1% is teleurgesteld. Dat is ook zeker. Die uiten zich anders. Soms accepterend en met goede moed om er toch wat van te maken. Maar sommige beginnen, figuurlijk gesproken, wild om zich heen te slaan, alsof de wereld op punt staat in te storten. Die Scyllaianen kunnen hun teleurstelling niet verkroppen. Ook menselijk omdat ieder mens nu eenmaal verschillend is. 

Als nu de tevreden, glimlachende Scyllaianen de TC-leden deze “positieve mood” wat nadrukkelijker laten blijken en de teleurgestelde Scyllaianen hun reactie wat begripvoller uiten, dan werkt dat als aanmoediging voor alle TC-leden om volgend jaar weer hun best te doen voor ons. En dat is wat wij willen. En het liefst dat ook andere Scyllaianen zich bij de TC willen aansluiten, omdat het voor Scylla zo belangrijk is en zo leuk is om te doen. 

En als iedereen zo tevreden is als ik en zo gemakkelijk is met oog op de toekomst, dan zou het wel heel gemakkelijk zijn. Maar dat is niet zo en hoeft ook niet zo. Iedere Scyllaiaan moet vooral positief kritisch, gericht op verbetering het formulier invullen. 

Mijn ingevulde evaluatieformulier (Niet door vertellen svp, het is vertrouwelijk!) 

Vragenlijst evaluatie seizoen 2017-2018 

Naam: Hans Konig Team: H4

Evaluatie lopend seizoen:

 1. Hoe vind je het huidige seizoen tot nu toe verlopen en het team?
  Heel erg leuk. Goede sfeer en goede resultaten.
 2. Wat vind je van de trainingen, de trainer?
  Ik ben zeer tevreden over onze trainer, zowel als persoon en wat betreft zijn trainingsstof

 3. Wat vind je van de wedstrijden en coaching?
  Coaching wordt door eigen spelers gedaan. Ik ben daar erg tevreden over.

 4. Wat vind je van de opkomst tijdens de trainingen en wedstrijden?
  Opkomst bij trainingen is over het  algemeen goed. Jammer genoeg kan niet iedereen altijd, maar nooit zonder goede reden. Opkomst bij de wedstrijden is prima.

 5. Wat zijn je plannen voor volgend seizoen (team, ambities)?
  Ik blijf zeker volleyballen. Het liefst in H4 omdat ik gehecht ben aan de spelers van dit team. Maar als het voor Scylla beter zou uitkomen om in een ander team geplaatst te worden, dan kan ik daar vermoedelijk weer prima met plezier spelen.

 6. Wat voor aanvulling is er nodig (spelers/materiaal/trainingsintensiteit)?
  Als iedereen fysiek overeind blijft, dan kan, wat mij betreft, alles blijven zoals het nu is.  Bij voorkeur zelfs.

 7. Welke trainer vind je dat er volgend jaar voor de groep moet staan?
  Bart (de huidige trainer).

 8. Heb je andere wensen, opmerkingen die bij de vorige vragen niet aan bod zijn gekomen?
  Nee, hier heeft een zeer tevreden speler dit evaluatieformulier ingevuld.

 9. Wil je een gesprek met de TC?
  Hooguit om te vertellen dat ik het werk van de TC zeer respecteer en jullie dankbaar ben dat jullie dit belangrijke werk doen.

Graag het formulier invullen en uiterlijk begin maart naar mij toesturen:

Ans Hofman

Contactpersoon TC