Nieuws

Fittest 55+

Toen enige weken geleden, via onze weekbrief, de vraag voor vrijwilligers kwam om tijdens de fittest voor 55+ te assisteren, heb ik mij opgegeven. Dat leek mij wel leuk. De fittest werd door Sportservice Wageningen georganiseerd. Ik had dus de bewuste middag vrij gepland.

En was het leuk? Jazeker, het was bijzonder de moeite waard. Leuk om gedaan te hebben.

Donderdag werd ik om 12.30 uur in de Bongerd verwacht. De ca. honderd 55+'ers die een fittest wilde doen, werden over twee groepen verdeeld. Een late en een vroege groep.

In de Bongerd was ook ruimte ingeruimd voor de diverse sportverenigingen, die sport voor 55+'ers aanbieden. Dus natuurlijk was Scylla ook weer vertegenwoordigd met een stand. De kracht van Scylla! De stand werd bemenst door Eduard (sinds lange tijd instructeur bij ons) en Margreet, sinds kort bij Scylla in dienst als sportinstructeur, als opvolger van Jeroen, die naar Zwolle is verhuisd. Leuk om met Margreet kennis te hebben gemaakt.

Enkele Scylla 55+ sporters waren ook aanwezig om bij de testen te assisteren en om ook het Dynamic tennis te demonstreren. Naast onze Dynamic tennis was er ook mogelijk om te badmintonnen, dansen of te tafeltennissen. In de pauze heb ik twee setjes gebadmintond. Eén keer aan de zijde van de voorzitter van de Kantjils. Leuke sport! Overigens vroegen ze wel of ik niet wilde overstappen. Nu vraag ik mij vertwijfeld af of deze vraag tot mij is gekomen door vermeend talent of gewoon om de bij te dragen contributie. Ik vrees het antwoord, al hoewel….

In de werkzame tijd was ik ingedeeld bij de wandeltest. De deelnemers konden daar hun conditie meten door 6 minuten rondjes van 40 meter te lopen. Ik was één van de ronde tellers. Niet moeilijk maar o’ zo verantwoordelijk werk.

Daarnaast waren er twee lenigheidstesten, een knijptest en een longinhoudsmeting. Verder werden bloeddruk, gewicht, lengte en BMI opgenomen.

Alvorens de testen werden afgenomen konden de deelnemers zich dus op de sportmarkt oriënteren, gevolgd door een lezing van een fysiotherapeut over gezond bewegen. De "Do's and Don’ts". 

Na de testen werd er plenair een toelichting gegeven over de interpretatie van de behaalde resultaten. Deze presentatie werd vakkundig verzorgd door Mariëlle van M-Visio, één van de zeer gewaardeerde sponsors van Scylla. Tot slot konden deelnemers medische vragen stellen aan de aanwezige dr. De Haan.

Deze middag was dik de moeite waard. Ik ben blij dat ik mij als vrijwilliger had opgegeven. Ik heb leuke mensen ontmoet, waarvan vermoedelijk weer een deel lid van onze Scylla 55+ sport zullen worden.

Hans Konig