Nieuws

Voorlopige indeling senioren teams seizoen 2019-2020

Beste Scylla leden,

Er staat, na een hopelijk zonnige zomer, volgend jaar weer een bruisend volleybalseizoen voor de deur! Dit jaar heeft de TC, met dank aan iedereen die meegeholpen en meegedacht heeft, weer een voorlopige teamindeling gemaakt voor het aankomende seizoen. Het zal geen verassing zijn dat het afgelopen jaar op meerdere vlakken uitdagend is geweest, niet in de laatste plaats ook voor de TC. Gelukkig hebben er aan het einde van het seizoen enkele nieuwe TC-projectleden zich aangemeld om gezamenlijk te kijken naar de indeling voor volgend jaar. Om tot deze voorlopige indeling te komen zijn veel gesprekken gevoerd, trainingen georganiseerd en overlegt met spelers.

Een algemene tendens binnen de meeste teams is het beperkte aantal spelers. Iedereen probeert met veel energie geprobeerd nieuwe leden te werven en er wordt flink gebeld, geborreld en geappt. Ga zo door en laten we met zijn allen proberen de teams wat voller te krijgen!

Er valt ook op dat er nog geen trainingstijden/dagen bij de teams staan, dat klopt. Dit is de volgende puzzel waarmee we aan de slag gaan. Net als de vacante posities voor trainer en coach; schroom niet om actief mensen te benaderen en meld je vooral aan als je interesse hebt!

Hoewel we geprobeerd hebben veel mensen te betrekken bij de nieuwe indelingen kan het natuurlijk zijn dat je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding hiervan. Hiervoor kan je bij onderstaande mensen terecht.

Een warme groet,

Namens de TC

 

Rob Jongeneel (H1-3):   06-50630842

Jan Snel (H4-5; D4):        06-53779282

Paul Roosjen (D1-3):      06-53295618

Ruben Wester (D1-3):    06-41472328

of