Nieuws

Scylla Beach!

Soms zeggen foto’s meer dan woorden!

Bedankt Deanne, Dennis, Sipke, Roel, Rik en Ruben.

 
   
 
   
   

Projectleider Scylla Beach Jan Snel op de velden!

 

Ik ben namens heel Scylla zo blij met het resultaat. Dit geeft zoveel meerwaarde aan onze vereniging! Het maakt ons een unieke volleybalvereniging waar zowel het zaalvolleybal als het beachvolleybal aan onze leden kan worden aangeboden.

Ook voor onze 55+ sportafdeling kunnen deze velden meerwaarde hebben. Hoe mooi is het niet om op deze locatie trainingen voor deze afdeling te verzorgen.

Mijn grote dank gaat uit naar vele mensen die aan dit resultaat hebben meegewerkt. Laat ik toch eens een poging doen. Jan Snel die al bezig was om een beachaccomodatie te realiseren ver voordat ik voorzitter was. En ik weet dat er op zijn weg best wat hobbels te overwinnen waren. Dankzij taai doorzetten is dit gerealiseerd. Dennis van der Wiel heeft zich met de realisatie beziggehouden en neemt nu het voortouw, met anderen, om de accommodatie te gaan vullen. Jan de Vries, die zijn ervaring heeft ingezet in de subsidieaanvraag, aanbesteding en de bewaking van de aanleg. Dennis, Deanne en Jan die de enquête hebben gemaakt en verspreid. De eerdergenoemde Deanne, Sipke, Dennis, Roel, Ruben en Rik die een dag aan het werk zijn geweest met de opbouw. Alex van Hunen, die namens het zwembad De Vrije Slag een belangrijke rol heeft gespeeld in de subsidieaanvraag, meedenken, lobbyen en straks de horeca gaat verzorgen. Het bestuur van het zwembad, die open stond voor deze samenwerking. Sportservice Ede-Wageningen (met name Berry Hellegering), Gelderse Sportfederatie , Excelsior en Vluchtelingenwerk Oost Nederland die de subsidieaanvraag actief ondersteunden. De Rabobank voor haar donatie en de provincie Gelderland voor de subsidie. Egbert (penningmeester) en Jeroen (webmaster) die vanuit hun specifieke rol voor benodigde inbreng hebben gezorgd en nog steeds doen. Ons eigen bestuur die met een open mind en een ruime blik de uiteindelijke goedkeuring gaf.

Ten slotte de vele, vele Scyllaianen die in gesprekken en uitingen niet alleen hun waardering lieten blijken maar vaak ook met hele nuttige suggesties kwamen. Uiteindelijk heeft het enthousiasme van onze leden voor de nodige energie en motivatie gezorgd.

En nu hoop ik dat wij de komende jaren met zijn allen echt gaan genieten van deze extra mogelijkheid die Scylla nu te bieden heeft.

Hans Konig