Nieuws

Notulen Scylla extra bijeenkomst teneinde vacante functies vervuld te krijgen

9 maart 2019, clubhuis

Hans heet iedereen welkom en maakt duidelijk dat de kracht van Scylla toch weer werkt omdat er toch een redelijk aantal leden aanwezig is.

Er zijn twee doelstellingen: TC-taken vervuld krijgen en begin maken van soort campagne om meer mensen actiever te krijgen binnen de vereniging.

Het vraagstuk hoe we andere (nieuwe) leden direct actief krijgen binnen de vereniging is de belangrijkste vraag.

Maar vandaag proberen we vooral om de vacante functie vervuld te krijgen, zodat we volgend seizoen allemaal kunnen blijven volleyballen.

Michiel en Rob hebben een overzicht voorbereid (welke hieronder te zien is) en zij hebben naar aanleiding daarvan toelichting gegeven.

We moeten ernaar toe om de structuren los te laten en wellicht meer in projectgroepen denken. Daarmee maak je het werk in kleinere porties en blijft het leuk voor iedereen waarbij er niet te veel bij 1 persoon terecht komt.

Deze projectgroepen kunnen eventueel steeds wijzigen en aangevuld worden met nieuwe mensen die willen aanhaken.

Gelukkig heeft de kracht van Scylla weer bewezen dat het mogelijk is met vereende krachten de posities van de projectgroepen al aardig te vullen.

Een overzicht van de contactpersonen van de diverse projectgroepen is ook bijgevoegd

Mochten mensen zich bij een werkgroep willen aansluiten, dan roept het bestuur op om je zeker te melden bij de projectleider: André Reelick!