Nieuws

Met zijn allen op de Scylla platbodem een lang weekend weg!

Wie heeft zin? Allemaal natuurlijk. Weekend vastleggen en een boot met schipper boeken. Denk goed na wat je allemaal mee moet nemen en welke corvee taken jij wel op je wilt nemen. De schipper gaat bij het aanmonsteren zeker de benodigde klusjes verdelen. Iemand moet het roer en de richting in de gaten houden. Anderen worden verantwoordelijk voor het optuigen en het opbergen van de zeilen. Weer anderen voor de boodschappen die in de verschillende haventjes moeten worden gedaan. Weer anderen koken, maken schoon, etc. Iedereen zijn taak. En dat is noodzakelijk want anders komt onze platbodem niet voorruit en al helemaal niet op plaats van bestemming. Dat snapt iedereen en iedereen bereidt zich op een taak voor. Dat is logisch!

Jullie voelen hem al aankomen. Iedereen die zich bij Scylla als lid aansluit, wordt van harte uitgenodigd om gewoon lekker mee te doen aan de bemensing van de vele taken die gedaan moeten worden om Scylla te laten draaien en vooral naar het gewenste doel te krijgen. En omdat binnen Scylla, in grote getale, al door heel veel leden, de vele taken worden uitgevoerd, gaat Scylla goed en zijn wij een vereniging waar vele andere verenigingen jaloers op zijn. En dit moeten wij continueren. Aanbieden, aflossen en uitvoeren.

Toch hadden ook wij plotseling met een naar “gat” te maken. Vrij plotseling hebben wij met een onderbezette TC te maken. Dat is echt wel vervelend omdat juist de TC de motor van de vereniging is. Daarom was er een speciale bijeenkomst belegd op zaterdag ochtend 9 maart. Michiel vertelde a.d.v. een Powerpoint presentatie waar de “gaten”zouden vallen voor volgend seizoen, die persé ingevuld moeten worden. Ook een vernieuwde aanpak van vaste functies naar projectgroepen is gepresenteerd.  De opkomst was precies zo groot al ik verwacht had. En de uitkomst van de vergadering ook. Alle gaten gedicht! Scylla kan weer vooruit! Maar wel weer veel opgepakt door dezelfde mensen die al veel op hun schouders aan taken hebben. Maar wat ben ik blij met deze bijzondere leden! Bedankt. Wie jullie waarvoor kunnen benaderen wordt op de website gepubliceerd.

Nu wil ik deze vergadering als een uitbouwpunt van cultuurverandering zien.  Een cultuur waarin iedereen vanzelfsprekend mee doet. Iedereen doet “wat”en altijd naar capaciteit en beschikbare tijd. Gewoon omdat het zo leuk is om Scylla, onze club, nog verder voorruit te helpen. Waarin de drempel om je op te geven als lid van projectgroep of ter invulling van een functie “laag” is. En daarom gaan hopelijk onze vele “ambassadeurs”, de leden die al wat doen, hun positieve uitstraling overbrengen op de leden rondom hen, om de drempel lager te maken. Attent te maken op het welkom zijn om mee te helpen en leuke, nuttige dingen op te pakken. Gewoon omdat het zo leuk is en omdat het Scylla verder helpt. “Nooit verplicht, maar altijd gewenst.”

Hans Konig

Ps. Als voorzitter heb je soms met mooie privileges te maken. Zo werd ik donderdag 7 maart uitgenodigd om de opening, na een grote verbouwing, bij te wonen van één van onze sponsors Van der Wiel Optiek & Optometrie. Mooie speech, leuke presentaties, mooi gebouw, hele mooie apparatuur, drie van trots glimmende Van der Wiel(tjes) (zie foto) omringd door dito personeel, en lekkere hapjes en drankjes. Wat is dat een mooie zaak! Namens Scylla van harte gefeliciteerd en succes gewenst.


Deze foto is gemaakt door Jan Snel.