Nieuws

De beste, leukste, bruisendste, fijnste superclub!De titel slaat op Scylla! Overdreven? Geenszins!

Zien jullie de tekening van de organisatie van hierboven? Zien jullie de leden hierin? Eén grote kluwen. Chaos!? Of toch niet?

Dit is de huidige organisatie van Scylla. Een organisatie teken je toch normaal met een recht-toe-recht-aan organogram, hoor ik u denken? Eigenlijk zoals bijna alle andere organisaties zijn georganiseerd en dus ook de meeste sportverenigingen. Maar als je over de huidige organisatie van Scylla denkt, dan doet bovenstaande plaatje meer recht aan onze werkelijkheid. Onze organisatie is namelijk een gevolg van onze cultuur.

En juist onze cultuur maakt dat Scylla de beste, leukste, bruisendste, fijnste vereniging, denkbaar is. Eigenlijk gewoon een superclub dus!

Onze specifieke Scylla cultuur is in dit moderne organisatieschema uitgedrukt. Steeds minder gaan wij met vaste functies werken. Functies worden meer en meer gedeeld. Wij lopen steeds meer gaten voor elkaar dicht door meer en meer mensen. Zaken worden vaker projectmatig aangepakt, met steeds weer andere deelnemers. Dus ellenlange verbindingen voor lange tijd zijn steeds minder nodig bij ons. Zie hoe het lustrum werd georganiseerd en zie hoe de diverse evenementen worden georganiseerd, zoals feesten, toernooien, vlinderuren, etc. Leden zat die hier graag hun steentje aan willen bijdragen. En als je eens na gaat hoeveel van onze leden iets extra’s doen, naast het primaire sporten, dan zijn dat er onnoemlijk veel. Veel meer dan bij de meeste andere verenigingen. Juist het opgeven voor vaste functies is vaak best wel lastig. “Kun ik dat wel waarmaken?”, vragen velen zich dan af en dan durft men niet altijd de stap te zetten.

Bovenstaand organisatieschema gaat uit van zo weinig mogelijke vaste functies, al blijven deze zeker wel nodig.  En elk lid, doet gewoon vanzelfsprekend mee. Dat is nu al de cultuur en die spreidt zich uit als een olievlek. Scylla is als het ware een onderdeel van je directe omgeving. Daar vind je vrienden, vermaak en soms zelfs een liefdespartner. En het is logisch dat je, naar vermogen, wat voor Scylla doet. Eigenlijk doe je dat dan niet meer voor Scylla maar gewoon voor jezelf, als onderdeel van jezelf! Die cultuur is al lange tijd “De kracht van Scylla”. En die cultuur is van ons allemaal. Dat zijn wij zelf! En nu zie je de organisatiestructuur zich ook aanpassen. Veel vaker naar projectmatige inzet en gedeelde functies. Zie bijvoorbeeld het gedeelde wedstrijdsecretariaat, maar ook hoe H1 en H2 de trainingen voor JB1 bij toerbeurt verzorgen. Natuurlijk hou je een aantal vaste functies die gewoon noodzakelijk zijn, zoals penningmeester, ledenadministratie, coördinatoren van de diverse aandachtsvelden, secretaris, voorzitter, etc. Maar een groot deel kan projectmatig plaatsvinden. Ieder lid kan aan zijn trekken komen en wat voor zijn/haar Scylla doen. Zelfs al is het maar een klein beetje voor een klein tijdje. En zoals je in het organisatieschema ziet, zijn vele leden in diverse aandachtsvelden tegelijkertijd actief. Ik geniet daarvan.  Denk aan activiteiten van de realisatie beachvolleybalvelden, fusie Cie, Technische Commissie (bv helpen teams samen te stellen of achtervang zijn voor trainers zodat deze zich wel durven op te geven), of kom met ideeën over sponsorwerving of voer ze tijdelijk uit en ga naar jouw bekenden bedrijven. Ik kan nog wel 3 A-4tjes volschrijven met mogelijkheden en jullie allemaal vast ook wel.

En als leden deze mogelijkheden nog verder ontplooien dan wordt het zo mogelijk nog mooier! Nog beter, nog leuker, nog bruisender en nog fijner! Een superclub in het kwadraat dus! Ik vind het een feest om hier deel van uit te maken!

Hans Konig