Nieuws

De saaiste vergadering ooit!

Het leven van een voorzitter van Scylla kent vele mooie momenten, maar ook wel echte “doorbijtmomentjes”.

Vorige week heb ik de saaiste vergadering ooit gehad! En deze duurde en duurde maar voort. Nu is dat wel vaker zo dat de “gevoelstijd” langer lijkt dan de werkelijkheid, wanneer het saai is.

Waar gaat dit over? Hoor ik jullie denken.

Vorige week was de vergadering van de Sportraad. Scylla is aangesloten bij de Sportraad. Maar dat is tot nu toe een nietszeggende verbintenis, want de Sportraad is alleen maar een zelfbenoemde belangenbehartiger van de sportverenigingen in Wageningen. Althans, voor de verenigingen die zich hebben aangesloten.

Nu wil de Sportraad een vereniging worden!

De Sportraad heeft haar doelstellingen en middelen om deze doelstellingen te realiseren, zoals elke organisatie, in vele mooie, juridisch correcte statutaire volzinnen geformuleerd met als kernwoorden: bevordering, stimulering, advies, samenwerking, overleg met verenigingen en gemeenten, belangenbehartiging, themabijeenkomst, kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.

Vroeger was de Sportraad een onderdeel van de gemeente. Maar vanwege bezuinigingen is dat niet meer en moeten ze hun eigen broek ophouden.

Is het nuttig om als Scylla aangesloten te zijn? Ik denk van wel. Reeds twee keer heb ik de voorzitter (Henk Kuiper) persoonlijk gesproken en via hem kunnen lobbyen bij de gemeente en een andere vereniging. Hij wist mij wel direct aan tafel te krijgen bij de personen die van belang waren, in deze. Heeft het toen geholpen? Nee, maar dat lag niet aan hem maar aan mijn onmogelijke vraagstelling.

Op de agenda van deze saaie vergadering stond: beoordelen concept-statuten en Huishoudelijk Reglement (HR). Als ik nu aan iets een ontzettende hekel heb, reeds mijn hele leven lang, dan is het wel het lezen en beoordelen van statuten en HR. En ernaar handelen, vind ik nog erger. Ik hou van pragmatisme. Daarmee zeg ik niet dat mijn manier beter is, in tegendeel. Maar het is de persoonlijke afkeer van bureaucratie en handelen naar juridisch vastgelegde regeltjes, zonder flexibele toepassing. Sorry. Misschien volgende keer toch maar een andere voorzitter kiezen?

Maar in de zaal zaten natuurlijk meer voorzitters van Wageningse sportverenigingen. Eigenlijk zat het vol met soortgenoten. Hele serieuze types met bril, pen en aantekenblok. Tjeetje Scyllaianen; die kun je beter hebben! De meesten hadden alle artikeltjes goed doorgenomen en op veel artikelen een wijzigingsvoorstel voorbereid. Dus elk artikel werd bediscussieerd.  Nu zou ik mijn eigen, flegmatieke houding graag willen goedpraten door hier te vermelden dat het allemaal maar mierenneukers (pardon, ik bedoel muggenzifters) waren, maar dat is niet juist. Vele opmerkingen sneden wel degelijk hout. Maar het werd er niet minder saai door. En eindelijk waren dan de concept-statuten doorgekauwd en toen moest het HR nog! Ik wist van ellende niet meer hoe ik moest zitten.

Waarom ben je dan gegaan? Je had toch niets in te brengen! Dat is waar, maar ik wilde per sé de voorzitter van de KV Wageningen spreken. Die dacht ik nodig te hebben. Overigens kon hij mij niet helpen. Was het dan helemaal verspilde tijd? Nee.

De vergadering werd in de nieuwe sporthal “Het Binnenveld” aan de Marijkeweg gehouden. Wat is dat een ongelooflijke mooie hal geworden. Heel leuk om te zien. Wij kregen na afloop een rondleiding. Onvoorstelbaar! Wat een goed stukje werk. Meer dan 4000 korfbal vrijwilligersuren zijn in de afwerking gaan zitten. Wat een prestatie. Een sporthal, zoals een sporthal gebouwd moet worden. Mooie zalen, mooie kleedkamers, mooie bestuurskamer (idee?) en een kantine met ruim uitzicht op het sportgeweld binnen en buiten. Fantastisch. En dan ook nog een gratis biertje als beloning voor deze doorzetter!!

Dan nog even iets heel anders. Dames 5 moest na ons (H5) in Lunteren tegen DOS spelen. Tijdens ons spannendste en kwetsbaarste moment klonk het “Scylla!, Scylla!, enzovoort,” van de tribune. De fans van DOS overtroefd! Het hielp ons naar een 3-1 overwinning. Na ons was D5 aan de beurt. En ondanks dat wij (slapjanussen) gewoon in de kantine bleven hangen, hebben D5 hun eerste 2 sets van het seizoen weten te winnen. Super, dames!

Hans Konig